luni, 14 decembrie 2020

Model de evaluare la unitatea de învățare Legături chimice, clasa a 9-a

 

Probă de evaluare la unitatea de învățare Legături chimice, clasa a 9-a

Varianta1.

 

I.Se dau urmatoarele perechi deatomi:                                             

H şi Cl;  Mg şi S;   C şi H.     

a.       Alegeti perechea care formeaza legatura ionică. Justificaţi rãspunsul.

b.      Modelaţi formarea legãturii ionice folosind puncte în locul electronilor de valență.

c.       Notați patru proprietăți fizice ale substanței ionice. 

d.      Alegeți perechea/perechile care formează legatura covalentă. Justificaţi rãspunsul.

e.       Modelaţi formarea legãturii ionice folosind puncte în locul electronilor de valență.

 

II. Se considera urmatorul șir de substanțe: NaCl, Ag, CO2, ZnO, SiO2, CCl4, HNO3, P4, H2O, NH3, Fe, Fe2O3,

Asezați fiecare substanță în coloana potrivită.

Legături ionice

Legături covalente polare

Legături covalente nepolare

Legături metalice

 

 

 

 

 

 

 III. Asezați substanțele din lista de mai jos în coloanele potrivite:  CO2, CCl4, HONO2, P4, H2O, NH3, H2S, H2, Ar, He.

Legături de hidrogen

Legături dipol-dipol

Forțe de dispersie

 

 

 

 

 

Atentie, între moleculele unei substanțe se pot stabili mai multe tipuri de interacțiuni!

 

IV.Indicați toate  tipurile de legături chimice care se stabilesc în compusul: [Co(H2O)6](OH)3, arătând și între ce atomi sau grupe de atomi se formează. Scrieți cine este acceptorul și care sunt donorii, în cazul în care apreciați că există și legături coordinative.

 

 

Probă de evaluare la unitatea de învățare Legături chimice, clasa a 9-a

Varianta 2.

 

I.Se dau urmatoarele perechi de atomi:                                             

H şi O;  S şi Ca;   N şi H.    

a.        Alegeti perechea care formeaza legatura ionică. Justificaţi rãspunsul.

b.      Modelaţi formarea legãturii ionice folosind puncte în locul electronilor de valență.

c.       Notați patru proprietăți fizice ale substanței ionice. 

d.      Alegeți perechea/perechile care formează legatura covalentă. Justificaţi rãspunsul.

e.       Modelaţi formarea legãturii ionice folosind puncte în locul electronilor de valență.

 

II. Se considera urmatorul sir de substante: NaBr, Ca, CO, LiOH, SiO2, CH4, HNO2, S4, H2O, PH3, Zn, Fe3O4.

Asezați fiecare substanță în coloana potrivită.

Legături ionice

Legături covalente polare

Legături covalente nepolare

Legături metalice

 

 

 

 

 

 

III.Așezati substanțele din lista de mai jos în coloanele potrivite: CO, CH4, HONO, S8,HF, NH3, H2O, H2, Ar, N2.

Legături de hidrogen

Legături dipol-dipol

Forțe de dispersie

 

 

 

 

Atentie, între moleculele unei substanțe se pot stabili mai multe tipuri de interacțiuni !

 

IV.Indicați toate  tipurile de legături chimice care se stabilesc în compusul: [Cr(NH3)6](OH)3, arătând și între ce atomi sau grupe de atomi se formează. Scrieți cine este acceptorul și care sunt donorii, în cazul în care apreciați că există și legături coordinative.

 

Profesor Nistor Elena Luminița

miercuri, 18 noiembrie 2020

Proba de evaluare Acizi și baze

 

Proba de evaluare la chimie. Acizi și baze, clasa a 12-a

 Inlocuiți cu cuvintele potrivite spațiile punctate, răspundeți la întrebări, rezolvați aplicațiile de calcul. 

1.      Acizii sunt substanţe care…………….protoni.                                                                                

2.      Bazele sunt substanţe care…………….protoni.                                                                                      

3.      Prin cedarea unui proton un acid se transforma în …………..conjugată.                                              

4.      Prin acceptarea unui proton o baza trece în......................... sau conjugat.                                              

5.      Cu cat un acid este mai tare cu atât ..................................este mai slabă.                                               

6.      Cu cât o baza este ...................cu atăt acidul său conjugat este ...........                                                  

7.      Ecuația reacţiei de ionizare în solutie apoasa a acidului clorhidric este..............                                    

8.      Ecuația reacţiei de ionizare în solutie apoasa a acidului azotos este..................                                     

9.      Ecuația reacţiei de disociere în solutie apoasa a hidroxidului de sodiu este....................................        

10.  Ecuația reacției  de ionizare  în solutie apoasa a amoniacului este.................................                         

11.  Expresia matematică a produsului ionic al apei este.................................................                               

12.  Relaţia dintre pH şi pOH pentru o soluţie apoasa este.................................................                            

13.  Daca o soluţie are pH=12, ea are caracter ...........                                                                                    

14.  Daca o soluţie are pH=3, ea are caracter...........                                                                                       

15.  Daca o soluţie are pH=7, ea are caracter ...........                                                                                      

16.  O soluţie de acid clorhidric are concentratia de 0,002M. Care este valoarea pH-ului?                           

17.  O soluţie de hidroxid de sodiu are concentratia de 0,002M. Care este valoarea pH-ului?                       

18.  Indicatorii sunt substanţe care se coloreaza în mod diferit în  functie de............................                     

19.  Acidul acetic are Ka=10-5. Ce pH are o soluţie de acid acetic de concentraţie 10-3M?                           

20.  Amoniacul are Kb=10-5. Ce pH are o soluţie de amoniac de concentraţie 10-5M?                                 

21.  Ce volum de solutie de acid clorhidric de concentratie 2M este necesara pentru a neutraliza           300 ml solutie de hidroxid de calciu de concentratie 1M?

22.  Ce cantitate de solutie acid sulfuric de  de concentratie 10% este necesară pentru a neutraliza            300 g solutie de hidroxid de calciu de concentratie 7,4%?

23.  De ce sunt importante sistemele tampon acido-bazice?                                                                            

 Profesor Nistor Luminița